Sbs Norwegian - Sbs Norsk

Informações:

Sinopse

Listen to interviews, features and community stories from the SBS Radio Norwegian program, including news from Australia and around the world. - Hør intervjuer, radiodokumentarer og saker fra de norske miljøet i Australia fra SBS Radio Norsk, inkludert nyheter fra Australia og verden.

Episódios

 • Ikke bli svindlet på nettet!

  Ikke bli svindlet på nettet!

  28/03/2021 Duração: 04min

  Nettsvindel koster Australiere hundrevis av millioner dollar hvert år. SBS Norwegian forteller deg hvordan du kan holde deg trygg på nett.

 • Baksiden ved happy ending

  Baksiden ved happy ending

  28/03/2021 Duração: 09min

  SBS Norwegian gir deg oversikt over hvorfor du bør tenke deg om to ganger før ber Happy Ending i Australia. SBS Thai, SBS VICELAND og SBS Norwegian med saken.

 • What are your consumer rights in Australia? - Hva er dine forbrukerrettigheter i Australia?

  What are your consumer rights in Australia? - Hva er dine forbrukerrettigheter i Australia?

  03/02/2021 Duração: 06min

  In Australia consumers have rights under the law called consumer guarantees - and they could save you money.However, people who've recently settled in Australia can be extra vulnerable to questionable deals and businesses. - I Australia forbrukerne har rettigheter etter loven som kalles forbrukergarantier - og de kan spare deg for penger.Men folk som nylig har bosatt seg i Australia kan være ekstra sårbar ovenfor tvilsomme avtaler og bedrifter.

 • Murder, violence and political powerplay are some of the ingredients in Blue Eyes - Drap, vold og politisk maktkamp er ingrediensene i Blå Øyne

  Murder, violence and political powerplay are some of the ingredients in Blue Eyes - Drap, vold og politisk maktkamp er ingrediensene i Blå Øyne

  03/02/2021 Duração: 08min

  Right wing populism and ultra conservative forces is a part of the power play in the Swedish television drama Blue Eyes. - Med høyrepopulistiske og ultrakonservative krefter i spill er det politisk maktkamp på høyt nivå i den svenske serien Blå Øyne.

 • Interview with Vicki Howard - Brisbane City Council - Interview with Vicki Howard - Brisbane City Council

  Interview with Vicki Howard - Brisbane City Council - Interview with Vicki Howard - Brisbane City Council

  03/02/2021 Duração: 02min

  Vicki Howard - Vikci Howard

 • Grave concerns for civilians within Mosul - Alvorlige bekymringer for sivile i Mosul

  Grave concerns for civilians within Mosul - Alvorlige bekymringer for sivile i Mosul

  03/02/2021 Duração: 04min

  Civilians are reportedly being used as human shields in the city of Mosul as Iraqi forces advance on the self-proclaimed Islamic State's last major stronghold in the country.   - Sivile blir angivelig brukt som menneskelige skjold i byen Mosul (MO-zul) i det irakiske styrker rykker frem mot den selvutnevnte islamske statens siste høyborg i landet.

 • Petition to save web based Norwegian education - Underskriftskampanje for å redde nettbasert norskundervisning

  Petition to save web based Norwegian education - Underskriftskampanje for å redde nettbasert norskundervisning

  03/02/2021 Duração: 04min

  A petition to save the web based Norwegian education for Norwegian children living abroad has been started. - Det er startet en underskriftskampanje for å redde den nettbaserte norskundervisningen for norske barn i utlandet.

 • First white guy to climb Mt Kilimanjaro as a porter says it was all about respect - Jonathan klatret Mt Kilimanjaro som bærer

  'First white guy' to climb Mt Kilimanjaro as a porter says it was all about respect - Jonathan klatret Mt Kilimanjaro som bærer

  03/02/2021 Duração: 09min

  Swede Jonathan Ljunqvist was told he was the first white person to climb Mt Kilimanjaro, not as a tourist but as a porter - the African mountain's answer to Sherpas, workers paid to transport travellers' luggage up for them.  - Svensken Jonathan Ljunqvist ble fortalt at han var den første hvite person som klatret Mt Kilimanjaro som bærer.

 • To learn Norwegian in Australia - Lære norsk i Australia

  To learn Norwegian in Australia - Lære norsk i Australia

  03/02/2021 Duração: 16min

  Lene teach Norwegian to people in Australia and today she visited SBS Norwegian together with one of her students. - Lene lærer norsk til folk i Australia, og idag besøkte hun studio med en av sine elever.

 • Two major parties support continuation of Globalskolen - Støttepartiene går inn for å sikre Globalskolen

  Two major parties support continuation of Globalskolen - Støttepartiene går inn for å sikre Globalskolen

  03/02/2021 Duração: 03min

  In their propositions to alternative budgets for 2017, the two supporting parties in the coalition; Venstre and KrF, wants to continue funding Norwegian pupils abroad to receive complimentary teaching in Norwegian language and culture. - I sine alternative statsbudsjett går støttepartiene Venstre og KrF inn for å beholde posten på 12 millioner til komplementerende undervisning. Det kan redde Globalskolen og Norskskolen i budsjettforhandlingene.

 • Direktør for NRK Sápmi tells about the WITBN conference - NRK Sápmi deltar på WITBN konferansen

  Direktør for NRK Sápmi tells about the WITBN conference - NRK Sápmi deltar på WITBN konferansen

  03/02/2021 Duração: 04min

  Mona Solbakk is in Sydney for the World Indigenous TV Broadcaster Conference and has brought four of her Executive Producers from NRK Sápm - Mona Solbakk har tatt med seg fire av sine redaktører fra NRK Sápmi til Sydney for World Indiginous TV Broadcaster Conference

 • British PM lays out broad Brexit plan - Den britiske statsministeren legger frem Brexit plan

  British PM lays out broad Brexit plan - Den britiske statsministeren legger frem Brexit plan

  03/02/2021 Duração: 04min

  Britain's Prime Minister has finally offered some detail on the plan for Brexit.   - Storbritannias statsminister har endelig kommet med noen detaljer rundt Brexit planene.

 • Sagan, Porte two of the biggest names in TDU 2017 - Sagan og Porte er to av de største navnene i Tour Down Under 2017

  Sagan, Porte two of the biggest names in TDU 2017 - Sagan og Porte er to av de største navnene i Tour Down Under 2017

  03/02/2021 Duração: 07min

  Mike Tomalaris from SBS Cycling Central tells SBS Radio who to keep an eye on for during the Tour Down Under in South Australia.  - Mike Tomalaris fra SBS Cycling Central forteller SBS Radio hvem vi skal holde øye med i Tour Down Under i Sør-Australia.

 • Two top 20 finishes for Thomas in Tour of Tasmania - To topp 20 plasseringer på Thomas i Tour of Tasmania

  Two top 20 finishes for Thomas in Tour of Tasmania - To topp 20 plasseringer på Thomas i Tour of Tasmania

  03/02/2021 Duração: 03min

  With two top 20 finishes in Tour of Tasmania er Thomas Sandholt Lund reasonably happy, especially with a less than ideal lead up to the race. - Med to topp 20 plasseringer i Tour of Tasmania er Thomas Sandholt Lund fornøyd, spesielt med tanke på en mindre enn ideel oppkjøringen.

 • Science marks milestones in 2016 - Vitenskapelige milepeler i 2016

  Science marks milestones in 2016 - Vitenskapelige milepeler i 2016

  03/02/2021 Duração: 06min

  2016 was a big year for science.Ebola was the biggest public-health emergency in 2015, and, this year, another virus - Zika - entered our lexicon. It was also a year for scientific firsts, including an unmanned spacecraft named Juno successfully beginning to orbit the planet Jupiter. - 2016 var et stort år sett med vitenskapens øyne.Ebola var den største folkehelse krisen i 2015, og i året 2016, kom et annet virus som kalles Zika inn på folkemunne.Det var også et år for vitenskapelige nyvinninger, blant annet begynte et ubemannet romfartøy som heter Juno å gå i bane rundt planeten Jupiter.

 • 2016 records most asylum-seeker deaths ever: IOM - IOM: Året med flest asylsøkerdødsfall noensinne

  2016 records most asylum-seeker deaths ever: IOM - IOM: Året med flest asylsøkerdødsfall noensinne

  03/02/2021 Duração: 08min

  2016 will go on the record as the year that saw the highest number of asylum-seeker deaths globally as they sought protection in an increasingly unwelcoming world.  - 2016 vil gå inn i historien som det året med flest asylsøker dødsfall globalt idet de søkte beskyttelse i en stadig mer uvennlig verden.

 • National early learning language program for preschool children - Nasjonal utvidelse av språkopplæring for førskolebarn

  National early learning language program for preschool children - Nasjonal utvidelse av språkopplæring for førskolebarn

  03/02/2021 Duração: 02min

  More Australian preschool children will now have the chance to learn a foreign language as the Federal Government rolls out its early-language learning program across the nation.   - Flere australske førskolebarn vil nå få muligheten til å lære et fremmedspråk idet den føderale regjeringen ruller ut sitt tidlig språklæringsprogram over hele landet. 

 • Indiginous art as therapy - Aboriginsk kunst som terapi

  Indiginous art as therapy - Aboriginsk kunst som terapi

  03/02/2021 Duração: 07min

  From sound healing with didgeridoo to art therapy for disabled people, Aboriginal art is proving a powerful tool for helping Indigenous and non-Indigenous Australians heal the body and mind. Here are four incredible ways Aboriginal art is being used to restore people to good health.  - Fra lydhealing med didgeridoo til kunstterapi for funksjonshemmede, Aboriginsk kunst viser seg å være et kraftig verktøy for å hjelpe både urfolk og ikke-urfolk australiere helbrede kropp og sinn.Her er fire utrolige måter Aboriginsk kunst blir brukt til å gjenopprette folks helse.

 • Australian business cashing in on edible insect trend - Australsk bedrift tjener bra på spiselige insekter trenden

  Australian business 'cashing in' on edible insect trend - Australsk bedrift 'tjener bra' på spiselige insekter trenden

  03/02/2021 Duração: 25min

  According to food security experts we'll all be eating insects by 2020, and one Australian business is cashing in early.   - Ifølge mat sikkerhetseksperter vil vi alle spise insekter i 2020, og en australsk bedrift har hoppet på bølgen tidlig.  

 • Strong performance of Vegard in Tour Down Under - Sterk innsats fra Vegard i Tour Down Under

  Strong performance of Vegard in Tour Down Under - Sterk innsats fra Vegard i Tour Down Under

  03/02/2021 Duração: 02min

  Vegard Stake Lanegen was in the breakaway group most of stage three in Tour down Under, and in the end he attacked on his own to give it a crack at stage win. - Vegard Stake Laengen satt i brudd mesteparten av dagen, og angrep selv bruddgruppa på slutten for å prøve seg på etappeseier.

página 1 de 11